WYLOGUJ
MENU
MENU
Przejdź do treści

CHRZEST

OGŁOSZENIA

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...(Mt 28, 19).

 

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem wprowadzającym w życie samego Boqa oraz w Jego Kościół. Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej parafii w I niedzielę miesiąca. Katecheza rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek przed niedzielą chrztu świętego, po wieczornej Mszy św.  w kancelarii parafialnej. Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej co najmniej - dwa tygodnie wcześniej (w wypadku zagrożenia życia w każdej chwili). 

Należy przedstawić: 

 • akt urodzenia dziecka z USC;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się poza naszą parafią);
 • pozwolenie pisemne proboszcza dla rodziców chrzestnych oraz dane personalne chrzestnych z dokładnym adresem;
 • zgoda proboszcza parafii (jeśli rodzice nie są parafianami naszej parafii).

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 1. Niewierzący czy osoby innej wiary,
 2. Osoby niepraktykujące,
 3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 5. Prowadzący gorszący tryb życia.


Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Kan. 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


Rzeczy potrzebne do chrztu:

 1. Gromnica,
 2. Biała szata.

Wróć do spisu treści