WYLOGUJ
MENU
MENU
Przejdź do treści

PARAFIALNE

OGŁOSZENIA

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 LISTOPADA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH W  KOŚCIELE


7.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

Nie ma Mszy św. na cmentarzu.Dekret Penitencjarii Apostolskiej dotyczący możliwości zyskania odpustu zupełnego w miesiącu listopadzie


W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
RegensRocznica Poświęcenia Własnego Kościoła - XXX Niedziela Zwykła  - ogłoszenia duszpasterskie 25 października 2020 r.

1.     Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30. Dzisiaj rocznica poświęcenia własnego Kościoła. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich parafian, za troskę o naszą świątynię, która jest domem Bożym, domem modlitwy i naszego spotkania z Bogiem. W czasie nabożeństwa modlimy się za parafian, za wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców.

2.     W środę Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, dzień imienin naszego ks. Kanonika pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

3.     W Niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w Kościele o godz. 7.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00.  Nie ma Mszy św. na cmentarzu z procesją. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za zmarłych cierpiących w czyśćcu odpusty. (Dekret wyżej)

4.     Kartki wypominkowe składamy tradycyjnie na bocznym ołtarzu Serca Jezusowego lub w zakrystii.

5.     W czwartek wystawienie najświętszego sakramentu od godz. 16.00.

6.     W środę po Mszy św. Rozstrzygnięcie konkursu różańcowego. Dzieci złożyły 23 różańce na konkurs.

7.     Godzinki w następną niedzielę poprowadzi róża św. Faustyny Kowalskiej.

8.   Serdecznie dziękuję  rodzinom, które dbały o porządek i czystość w naszym kościele  w zakończonym tygodniu oraz za złożoną ofiarę. W tym tygodniu o taki dyżur proszę rodziny z ul. Podleśnej i Leśnej.


 Wszystkim życzę dobrej niedzieli i błogosławionego nowego tygodnia.Miłosierdziu Bożemu w modlitwie Kościoła polecamy zmarłych:

 

3.11 – Ruda, Wspólna, Wrzosowa

4.11 – Chłopska Wola

5.11 – Mickiewicza

6.11 – Zielona, Polna i Wałowa

7.11 – Szewska, Pogodna

8.11 – Kopernika i Poprzeczna

9.11 – Ojca Jana, Graniczna, Nadgórze

10.11 – Strażacka, Wąska i Prusa

11.11 – Cicha, Sosnowa i Bukowa

12.11 – Podleśna, Leśna

13.11 – Ludian, Wolności

14.11 – Chopina, Prosta i Spacerowa

15.11 – Federowskiego

16.11 – Brandwicka

17.11 – Piaskowa i Boczna

18.11Kuziory, Lipowiec, Kochany, Dębowiec

19.11 – 1000-lecia

20.11 – Armii Krajowej

21.11 – Radeczyna, Zaonie

22.11 - 3-go Maja

23.11 – Moskale

24.11 – Majdan

Wróć do spisu treści