WYLOGUJ
MENU
MENU
Przejdź do treści

KATECHEZA

OGŁOSZENIA

13 stycznia 2019 r. Katecheza 383 -  Dlaczego rachunek sumienia jest tak bardzo ważny?

 

         W każdej firmie kiedy właściciel chce poznać kondycję finansową i stan swojego zakładu robi bilans. Podobnie w sklepach na koniec roku, albo wcześniej gdy zajdzie taka potrzeba, robi się remanent. Nie ma możliwości sprawdzenia dokładnego stanu przedsiębiorstwa, jeżeli nie zrobi się wcześniej analizy. Taka kolejność ma zastosowanie w niemal wszystkich dziadzinach ludzkiego życia. Lekarz musi wpierw zrobić badania zanim zacznie leczyć chorobę. Tylko właściwe rozpoznanie przez niego dolegliwości daje szansę na podjęcie właściwej kuracji.

         Najważniejszym warunkiem dobrego przeżycia sakramentu pokuty jest żal za grzechy. Nie będzie jednak żalu, jeśli najpierw człowiek nie pozna zła, którego dopuścił się w swoim życiu. Taka kolejność jest bardzo logiczna. W naszym życiu codziennym najpierw poznajemy, a później jesteśmy zdolni do właściwej oceny i podjęcia odpowiednich działań. Człowiek jeśli ma kogoś pokochać, musi go wpierw poznać. Podobna kolejność występuje przy owocnym przeżywaniu spowiedzi. Jeśli mamy żałować za coś musimy wpierw to poznać i zrozumieć jak straszną krzywdę wyrządziliśmy innym. Jeśli zabraknie poznania grzechów człowiek nie będzie zdolny do wyrażenia żalu i skruchy.

Dlatego każdy kto opuszcza albo robi bardzo pobieżnie rachunek sumienia nie przeżyje owocnie sakramentu pokuty i pojednania. W tym miejscu warto postawić sobie pytanie: czy spowiedź bez rachunku sumienia w ogóle ma jakiś sens? W końcu bez analizy własnych myśli, postaw i zachowań, trudno uzmysłowić sobie, przypomnieć a następnie wyznać w konfesjonale, wszystkie popełnione od ostatniej spowiedzi grzechy ciężkie. A jest to obowiązek penitenta, które nakłada na niego prawo kanoniczne: Wierny jest obowiązany wyznać co do liczby i rodzaju wszelkie grzechy ciężkie popełnione po chrzcie, a jeszcze przez władzę kluczy Kościoła bezpośrednio nie odpuszczone i nie wyznane w indywidualnej spowiedzi, które sobie przypomina po dokładnym rachunku sumienia. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 988 § 1). Nie jesteśmy zdolni wypełnić tego zadania bez rzetelnego rachunku sumienia. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi o dokładnym rachunku sumienia. Stąd jasno wynika, że jest to pierwszy krok, bardzo ważny do owocnego przeżycia sakramentu pokuty i nie wolno go pomijać.

 

 

Wróć do spisu treści