WYLOGUJ
MENU
MENU
Przejdź do treści

MAŁŻEŃSTWO

OGŁOSZENIA

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela ... (Mt 19, 6).

 

Sakramentalne Małżeństwo jest miejscem i sposobem uświęcania się i wzajemnego pomagania w drodze do Boga. Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, są proszeni o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed wybranym terminem ślubu i przynoszą ze sobą:

  • aktualną metrykę chrztu (z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej);
  • świadectwo bierzmowania;
  • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy: gimnazjum lub szkoły podstawowej i średniej);
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  • zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego;
  • dowód osobisty;
  • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa (małżeństwo konkordatowe);
  • wdowcy - akt zgonu współmałżonka z USC;

 

Jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii przynoszą zgodę od jednego z proboszczów na spisanie protokołu i pobłogosławienia małżeństwa.

Wróć do spisu treści