14.01.2018 – KATECHEZA 332: CZYM JEST ŁASKA UCZYNKOWA?

W poprzednich katechezach rozważaliśmy o łasce uświęcającej jako nadprzyrodzonym darze rozpoczynającym w człowieku Boże życie. Ten dar stanowi o wielkiej godności człowieka, który zostaje dopuszczony do zażyłości i bliskości z Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego oprócz łaski uświęcającej wymienia także łaskę uczynkową. Jest to pomoc, której Bóg udziela człowiekowi do nawrócenia się z grzechów, do spełniania dobrych uczynków, do zwyciężania pokus i do wytrwania w dobrym aż do końca życia.

Nawrócenie grzeszników odbywa się w sposób następujący: najpierw Bóg daje grzesznikowi łaskę uczynkową. Zachęca go i pomaga mu w różny sposób, aby ten pomyślał o swoich grzechach i wzbudza w nim pragnienie poprawy. Jeżeli grzesznik nie odrzuca tego wezwania Bożego, jeżeli żałuje za grzechy i przyjmie sakrament chrztu lub pokuty i pojednania, wówczas Bóg przebacza mu grzechy i czyni jego duszę czystą i świętą (stan łaski uświęcającej). Ponadto Bóg pomaga człowiekowi swą łaską uczynkową, by lepiej i dokładniej poznał wolę Bożą, czyli oświeca jego rozum. Wzmacnia też wolę człowieka, aby łatwiej mógł odrzucić pokusy do grzechu, by stale i wytrwale wykonywał dobre uczynki. Bóg pomaga nam zwłaszcza, byśmy w ostatniej chwili życia wytrwali w dobrym i uzyskali łaskę dobrej, szczęśliwej śmierci. Dobre uczynki, które wykonujemy z pomocą łaski uczynkowej, nazywamy uczynkami nadprzyrodzonymi. Człowiek nie może własną siłą spełniać uczynków nadprzyrodzonych i nie może się zbawić bez pomocy łaski Bożej. „Beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15, 5) - uczy Pan Jezus. Bóg chce nas jednak wszystkich zbawić, dlatego udziela nam wszystkim tyle łaski, że możemy się zbawić przy jej pomocy.

 

   

II Niedziela Zwykła – 15 stycznia 2018r.

  1. Dzisiaj nabożeństwo do Bożego miłosierdzia o godz. 16.30
  2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: śr. – św. Antoniego opata; pt. – św. Józefa Sebastiana Pelczara
  3. W czwartek 18 stycznia przedstawiciel PZU będzie zbierał za ubezpieczenie obowiązkowe budynków od 9 do 12 w Domu Ludowym.
  4. W dniach 18 – 25 stycznia w Kościele przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
  5.  W poniedziałek Dyrektor naszej szkoły zaprasza na Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów naszej szkoły o godz. 18.00.
  6. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się krótki koncert kolęd w wykonaniu scholi, dzieci i młodzieży.
  7. Godzinki w najbliższą niedzielę poprowadzi róża św. Faustyny Kowalskiej.
  8. Serdecznie dziękuję  rodzinom, które dbały o porządek i czystość w naszym kościele  w zakończonym tygodniu oraz za złożoną ofiarę. W tym tygodniu o taki dyżur proszę rodziny:  Chmura Bogdan, Bedoński Mariusz, Polak Marcin, Żrawski Czesław, Rybiński Konrad, Pyzara Marcin, Wieliczko Jan.  
  9. Wszystkim życzę dalszej miłej niedzieli i dobrego błogosławionego nowego tygodnia.   

 

 

                                 

Joomla templates by a4joomla